Week 5+6

Buiten verkleuren de eerste bladeren al van bepaalde bomen en vallen de eerste eikeltjes al op de grond. Deze bijzondere zomer is al bijna weer voorbij en gaan we richting de herfst en helaas ook het afscheid van 2 van de 3 pups. Maar zover is het gelukkig nu nog niet, we kunnen nog even lekker genieten van een heerlijke nazomer en natuurlijk van dit heerlijke 3-tal Dejoni’s met al hun grappen en grollen. Al met al is dit weer een bijzonder nest, omdat het dit keer maar drie zijn, of omdat het toch een bijzondere combinatie van ouders is…? toch denk ik dat de met zorg uitgezochte combinatie van ouderdieren dit zo gewenste resultaat heeft gegeven. Gaya haar eerste nest is (tot nu toe😜) geworden zoals we gehoopt hadden. Qua ontwikkeling zijn ze ogenschijnlijk net zo als alle andere nesten, maar toch zijn er degelijk kleine verschillen te zien met andere nesten.

Deze drukke maar vooral leuke periode is best vermoeiend voor ons, maar zeker ook voor de roedel thuis, maar de 4 generaties Dejoni’s zijn wel wat gewend en helpen met de opvoeding van de belhamels. En als we het over belhamels hebben dan is daar altijd Evita nog. Onvoorstelbaar hoe zij met de pups omgaat, zo vreselijk mooi en lief en met een energie die alleen Evita kan hebben… Al met al een “Superstart” voor dit trio…

Tot de volgende (P)update.